Hem Produkter Så fungerar Kontakt Referenser Om SolRa Dokumentation

Få offert på solvärme-anläggning anpassad för dig!

Du kan skicka in din fråga eller  pil.jpgoffertförfrågan genom att klicka här!

Vi svarar oftast samma dag!

Läs vår nya katalog!

du kan upptäcka vår värld av solvärmelösningar i vår katalog som du kan läsa online eller få hemsänd i tryckt format!

Anläggning online!

Se temperaturer och effekt från en solvärmeanläggning i Mälardalen i real tid!

En solvärmeanläggning i Mälardalen som konstant sänder ut sina temperaturer och effekt - vi vågar visa vad våra solfångare ger! Läs informationsrutan till höger för att förstå vad det är man ser!

EXEMPEL PÅ VAD DATAN BETYDER

Foerklaring-till-karta-anlaeggning-online.jpg

Utvärdering av utbytet Juli 2103 - Oktober 2013.

Totalt utbyte per månad blev

Månad Utbyte från solfångarna
Juli 342 Kwh
Augusti 372 Kwh
September 347 Kwh
Oktober 197 Kwh

Då solfångarna har en så kraftig lutning mot horisontalplanet som drygt 70 grader blir utbytet från solfångarna mindre mitt i sommaren då solen står som högst å andra sidan får man mest när det är eftertraktat, då solen står lägre dvs höst och vår.

Vad betyder detta?

Den översta bilden visar temperaturen i solvärmeanläggningen just nu. Beroende på tidpunkt som du tittat kan det både vara varmt och kallt i solfångarena och i ackumulatortanken.

Även den totala insamlade energin visas i KWH samt produktionen idag.

Det nedre diagrammet visar temperaturkurva under de senaste 24 timmarna. I temperaturkurvan illustreras solfångarnas temperatur av den gula linjen och ackumulatortankens botten av den gröna och toppen av tanken av den blå.

Solfångarnas arbetstemperatur ligger konstant (vid sol) 10 grader över ackumulatortankens - genom detta sätt får man varmt i tanken istället för stora värmeförluster från anslutningsrör.

Fakta om anläggningen:

3 Stycken DTH-CPC 10 solfångare är placerade horisontellt på söderfasad.

Lutningen är hela 72 grader vilket ger mindre energi på ett helårsperspektiv men ger mer under vinterhalvåret då det är som mest eftertraktat. Detta pga att solen står högre på sommaren än på vintern.

Solfångarna jobbar mot en 500 liters ackumulatortank

över solslinga. All inkommande kallvatten förvärms i tanken innan den går in i befintliga frånlufts-värmepumpens varmvattenberedare.

Frånluftsvärmepumpen styr även en cirkulations-

pump som hämtar värme från soltanken när den är varmare än frånluftsvärmepumpens värmevatten.

I huset bor två vuxna och två barn. Huset är cirka 140m2 stort och är byggt i början av 2000-talet. Huset är beläget i Mälardalen.

Solfångare på Fasad

Sök

Skriv in det du vill söka efter här

Följ oss

Youtube-laenk.jpg twitter-logo.jpg