Hem Produkter Så fungerar Kontakt Referenser Om SolRa Dokumentation

Få offert på solvärme-anläggning anpassad för dig!

Du kan skicka in din fråga eller  pil.jpgoffertförfrågan genom att klicka här!

Vi svarar oftast samma dag!

Läs vår nya katalog!

du kan upptäcka vår värld av solvärmelösningar i vår katalog som du kan läsa online eller få hemsänd i tryckt format!

Anläggning online!

Se temperaturer och effekt från en solvärmeanläggning i Mälardalen i real tid!

Våra Solfångare Plattvärmeväxlare

Så fungerar en solvärmeanläggning

Här nedan är en komplett solvärmeanläggning illustrerad. Kortfattat kan man förklara hur en solvärmeanläggning fungerar genom att solfångarna hämtar värme och samlar det i en vattenfylld ackumulatortank  från tanken tas värme ut i form av varmvatten 

och värme till huset.

För muspekaren över de olika delarna för att se hur allt fungerar ihop!

Returröret leder den uppvärmda glykolblandningen tillbaka till dubbelkulverten från sista solfångaren. Mellankopplingar för sammankoppling av solfångare. Endast mekaniska kopplingar används som tål mer än 300 grader c. Klammer - håller returröret på plats. Fästs i solfångarens ram med snabbmonterat glidsystem. Ändkoppling med temperaturgivare, tillåter placering av temperaturgivare i solfångare samt kopplar ihop solfångaren med returröret. Spirovent solar avluftare - ser till att anläggningen är luftfri och därmed optimerad för bästa effekt. förenklar driftsättning och underhåll avsevärt. Solkulverten är gjord av dubbelrör så att fram- och returledning sitter ihop för att minska värmeförluster och förenkla montering. Däri löper en givarkabel för enkel koppling med temperaturmätaren som placeras i solfångaren. Klicka för att läsa mer om solkulvert. Takfästen - snabbmonterade takfästen som tillsammans med solfångarens ram ger ett glidsystem som är enkelt och snabbt att montera. klicka på bilden så kan du läsa mer om takfästena pumpgruppen - Hjärtat i systemet som förutom att cirkulera glykolblandningen också består av dubbla, termometrar, påfyllning- och avtappningsventiler, avstängninsventil, säkerhetsventil, tryckmätare, expansionskärl anpassad för solvärme och enkla kopplingar.  Soldatorn är hjärnan i systemet. Mäter temperaturen i tank och solfångare - sätter i gång pumpen automatiskt när temperaturen i solfångaren är 8 grader högre än i tanken. Som tillval kan soldatorn fjärröverkas genom internet - så du kan följa se vad som händer i anläggningen när du är bortrest. Vakuumrörsolfångare tillverkade i Italien med 10 års garanti. Unik värmeöverföring och reflektor ger högt utbyte. Vakuumrörsolfångare tillverkade i Italien med 10 års garanti. Unik värmeöverföring och reflektor ger högt utbyte. Image Map
Inkommande kallvatten Förvärmningslinga - förvärmer tappvarmvattnet och sänker därmed temperaturen i nedre delen av tanken. Ger optimal skitning och bättre föruttsättningar för solvärmen. Tappvarmvattenslinga - toppvärmer tappvarmvattnet. Tappvarmvatten för dusch, handtvätt och dylikt. Tappvarmvatten - för dusch, handtvätt och dyl Rördragning från pumpgrupp till ackumulatortank Solslinga - överför värmen från solvärmekretsens glykolblandade värmebärare till ackumulatortanken Element - värmen från ackumulatortanken kan användas till både tappvarmvatten och uppvärmning Ackumulatortank - här ackumuleras, samlas, värme från solfångarna som sedan kan tas ut i form av tappvarmvatten och värme Image Map

Bild

Sök

Skriv in det du vill söka efter här

Följ oss

Youtube-laenk.jpg twitter-logo.jpg