Hem Produkter Så fungerar Kontakt Referenser Om SolRa Dokumentation

Få offert på solvärme-anläggning anpassad för dig!

Du kan skicka in din fråga eller  pil.jpgoffertförfrågan genom att klicka här!

Vi svarar oftast samma dag!

Läs vår nya katalog!

du kan upptäcka vår värld av solvärmelösningar i vår katalog som du kan läsa online eller få hemsänd i tryckt format!

Anläggning online!

Se temperaturer och effekt från en solvärmeanläggning i Mälardalen i real tid!

Så fungerar våra solfångare

DTH-CPC 10 Solfångaren bygger på en ny, effektivare och mer hållbar värmeöverföring i solfångaren än vad de konventionella plan- och vakuumrörsolfångarna av Heat pipe och U-pipe modell gör.

För att förstå solfångarens överlägsenhet: se videon till höger, presentationen nedan eller läs texten i slutet av sidan.

Hemligheten sitter både i själva vakuumrören och i kopparrören inuti.

Kort sammanfattat: När solens direkta och indirekta solstrålar träffar vakuumröret kommer värmen in i vakuumröret men inte ut. Ungefär som en bil som blir varm av solen på sommaren. Men skillnaden mot ett bilglas är stora - vakuumrören släpper tillbaka oerhört lite av värmen då det finns ett vakuumskikt mellan det inre och yttre glasröret. Det blir samma effekt som i en termos.

Nästa skillnad mot vår bil är att i vakuumrörets inre rör finns ett absorberande

skikt som gör allt för att suga åt sig all tillgänglig instrålning.


För att ännu öka på värmen i rören finns en patenterad och specialutformadSolfaangare-med-reflektor.jpg reflektor av behandlad aluminium bakom varje enskilt vakuumrör. Reflektorn ökar utbytet avsevärt.

Men den stora hemligheten i DTH-CPC solfångaren sitter inte vakuumröret - även om våra vakuumrör är 22% tjockare i glaset och därmed mer hållbara - det sitter i värmeöverföringen.

At få vakuumröret varmt invändigt är en sak - men att föra över värmen från vakuumröret till värmebäraren (glykolblandat vatten) är den svåra konsten.

Det finns huvudsakligen tre olika sätt att göra detta på.

- Heat Pipe

- U- Pipe

- Koaxial eller direktgenomströmning

Heat pipe är den vanligaste och billigaste men också den minst hållbara. Heat Pipe har också en förmåga att förlora i effekt under åren då många termiska rörelser har skett.

U-Pipe är en suverän metod - värmen hämtas från vakuumröret med hjälp av att värmebäraren strömmar genom vakuumröret inuti kopparrör som är böjt som ett U. U röret är mycket känsligt för en precis tillverkning och har förmågan att sätta igen sig då kopparören är små och trånga.

Koaxial är DTH-CPC uppbyggt med en rör i rör metod. Precis som i U röret går värmebäraren ner i vakuumröret innuti ett kopparrör. Men skillnaden är att i detta kopparrör finns ytterligare ett rör.  När värmebäraren når botten av det mindre röret vänds flödet och den går upp till samlingsröret inuti det grövre röret. Fördelarna med detta sätt är många:

- Värmen från vakuumrören upptas bättre

- Solfångarna presterar mycket jämt över sin 20 åriga livslängd

- Hämmar igensättning

- Är snabb att montera

Coaxial-Princip.jpg

Bild

Ther.jpg

Solfaangarens-uppbyggnad-kopiera.jpg

Sök

Skriv in det du vill söka efter här

Följ oss

Youtube-laenk.jpg twitter-logo.jpg